Silc Estates
Sluiten
Login

Privacy

PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID (LOPD)

SILC ESTATES SL. informeert de gebruikers van haar websites dat zij een geautomatiseerd bestand mogen aanmaken met de persoonsgegevens die ter kennis worden gebracht van voornoemde eigenaar, als gevolg van het gebruik van deze website en door e-mails, of anderszins verzameld door registratie in onze Business Community, het contactformulier en de nieuwsbrief, in strikte overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

In overeenstemming met de artikelen 15 tot 22 van de EU-verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat om uw rechten, vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, u op elk moment uw rechten kunt uitoefenen voor de behandelingsverantwoordelijke van toegang tot uw persoonlijke gegevens, de rectificatie of verwijdering ervan, beperking van de behandeling ervan, verzet tegen de behandeling en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, evenals het recht om een claim in te dienen bij een controleautoriteit.

De uitoefening van deze rechten moet worden uitgevoerd door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de statutaire zetel van SILC ESTES SL, of aan het e-mailadres info@silcesstates.com met vermelding, in elk van de gevallen, als referentie "Persoonlijke gegevens" en de bovengenoemde recht dat van plan is te handelen, met een kopie van uw nationale identiteitsdocument.

De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor het leveren en/of aanbieden van onze diensten, voor het uitvoeren van statistieken, het doorverwijzen van advertenties (we zullen u nooit advertenties van derden sturen), nieuwsbrieven, nieuws - ook niet langs elektronische weg -, onder andere het beheer van incidenten of het marktonderzoek.

In voorkomend geval mogen de door gebruikers verstrekte persoonsgegevens alleen aan een derde worden meegedeeld voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden en met de voorafgaande toestemming van de betrokken partijen. In elk geval kan de bovengenoemde toestemming te allen tijde worden ingetrokken door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de maatschappelijke zetel van de eigenaar, met als verwijzing "Lagere Persoonsgegevens".

Toegang tot de website van SILC ESTATES SL impliceert aanvaarding van alle volgende voorwaarden:

INDUSTRIEEL EIGENDOM

Het logo en de naam SILC ESTATES SL, evenals andere onderscheidende tekens (afbeeldingen of benamingen), die op deze website verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van SILC ESTATES SL, op zodanige wijze dat deze entiteit de enige is die bevoegd is om ze te gebruiken .

De inhoud van deze website, teksten, afbeeldingen etc. evenals het grafische ontwerp en de broncode worden beschermd door de Spaanse wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van SILC ESTATES SL

Daarom is de volledige of gedeeltelijke reproductie, distributie of openbare communicatie volledig verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van SILC ESTATES SL

DOMEINNAAM

Op dezelfde manier als beschreven in de voorgaande paragrafen, zijn de domeinnaam www.silcesstates.com en alle namen die dienen om toegang te krijgen tot deze site het exclusieve eigendom van SILC ESTATES SL. Oneigenlijk gebruik ervan zou een inbreuk vormen op de rechten die zijn verkregen door de registratie ervan. en zal worden vervolgd met de middelen waarin de wet voorziet.

PERSOONLIJK GEBRUIK

De gebruiker is uitdrukkelijk gemachtigd door SILC ESTATES SL om de inhoud en activa die al dan niet onder een exclusief recht vallen (met uitzondering van computerprogramma's) te bekijken, af te drukken, te kopiëren of op te slaan op hun harde schijf of enige andere fysieke drager, altijd dat dit actie wordt uitgevoerd voor persoonlijk en privégebruik van de gebruiker, zonder commerciële of distributiedoeleinden en zonder de bovengenoemde rechten en inhoud te wijzigen, te wijzigen of te decompileren. Deze licentie voor persoonlijk gebruik wordt geacht te worden uitgevoerd zolang de aangebrachte waarschuwingen voor auteursrechten en industriële eigendomsrechten intact worden gerespecteerd, zonder dat dit het verlenen van enige licentie aan de gebruiker inhoudt.

Elk ander gebruik van de inhoud of intellectuele creaties van deze site vereist de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SILC ESTATES SL

RESERVERING VAN JURIDISCHE ACTIES

SILC ESTATES SL, behoudt zich te allen tijde de uitoefening van alle middelen of juridische acties voor ter verdediging van haar legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten tegen ongeoorloofd gebruik ervan of enige actie die hen zou kunnen schaden.

LINKS

De links die de gebruiker tijdens het browsen op deze website kan vinden, stellen hem in staat deze site te verlaten.

De gelinkte sites zijn, tenzij anders aangegeven, niet gerelateerd aan SILC ESTATES SL, die niet verantwoordelijk is voor de inhoud waartoe toegang wordt verkregen via de bovengenoemde links, noch voor de wijzigingen die erop worden aangebracht. , noch voor het gebruik ervan. ervan is gemaakt, noch van de technische beschikbaarheid ervan.

In ieder geval verbindt SILC ESTATES SL zich ertoe al het mogelijke te doen om te voorkomen dat er op haar website links staan naar pagina's met illegale inhoud die illegale, racistische, xenofobe activiteiten promoten en, in het algemeen, de principes van vrijheid en menselijke waardigheid kunnen schenden. of de waarden en rechten schenden die worden erkend door de Spaanse grondwet en door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

In het geval dat een gebruiker van mening is dat een link op deze website zijn rechten op enigerlei wijze schaadt of de geringste schade berokkent, dient hij dit alleen te melden door een e-mail te sturen naar SILC ESTATES SL, in het vertrouwen dat de passende maatregelen zal in dit verband NAAR DE INHOUD VAN HET WEB worden gebracht.

SILC ESTATES SL is niet verantwoordelijk voor het misbruik dat wordt gemaakt van de inhoud van onze website, en is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze bezoekt of gebruikt.

UPDATE EN WIJZIGING VAN DE WEBPAGINA

SILC ESTATES SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving zowel de informatie op haar website als de configuratie en presentatie ervan te wijzigen of te verwijderen, zonder hiervoor enige verantwoordelijkheid te nemen.

INDICATIES OVER TECHNISCHE ASPECTEN

SILC ESTATES SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die kan voortvloeien uit technische problemen of storingen in computerapparatuur die optreden tijdens de verbinding met het internetnetwerk, evenals voor schade die kan worden veroorzaakt door derden door onwettige inmenging buiten de controle SILC ESTATES SL We zijn ook vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade of verliezen die de gebruiker kan lijden als gevolg van fouten, defecten of weglatingen in de informatie die we verstrekken wanneer deze afkomstig is van andere bronnen dan wij.

TOEGANGSVOORWAARDEN

Over het algemeen is de toegang tot de inhoud van SILC ESTATES SL gratis.

Wanneer het nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken voor het sluiten van een contract of het opvragen van informatie over een bepaalde dienst, garanderen gebruikers de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan. SILC ESTATES SL verbindt zich ertoe om genoemde gegevens de overeenkomstige geautomatiseerde behandeling te geven, afhankelijk van de aard en het doel ervan, onder de voorwaarden en voorwaarden die worden weerspiegeld in het Privacybeleid.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de website van SILC ESTATES SL. moet voldoen aan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke wettelijke bepalingen en de eisen van moraliteit en algemeen aanvaarde goede gewoonten, evenals die van de openbare orde.

Behoudens de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van SILC ESTATES SL, mogen gebruikers de inhoud en diensten die op deze website worden aangeboden alleen op persoonlijke wijze gebruiken en zich onthouden van elke handeling die, direct of indirect, een commerciële exploitatie ervan inhoudt.

Gebruikers zullen in ieder geval de inhoud en diensten van SILC ESTATES SL gebruiken. in overeenstemming met de huidige wetgeving, en zullen de verantwoordelijkheden op zich nemen die bij hen horen voor gedrag of activiteiten die op enigerlei wijze onwettig of schadelijk kunnen zijn voor de rechten van derden of die het gebruik van deze website kunnen schaden, voorkomen of beperken tot anderen. gebruikers.

Gebruikers gaan ermee akkoord niet te verzenden of te verspreiden via SILC ESTATES SL. berichten, afbeeldingen, foto's, software, gegevens of inhoud die:

– op enigerlei wijze in strijd zijn met of inbreuk maken op door het rechtssysteem erkende grondrechten.

– criminele, denigrerende, lasterlijke, beruchte, gewelddadige, discriminerende acties op basis van geslacht, ras, religie of ideologie uitlokken, aanzetten of promoten, of, in het algemeen, in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

– vals, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven, obsceen of voor de hand liggend zijn.

– worden beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, tenzij voorafgaande en voldoende toestemming van hun rechtmatige eigenaar.

– Het recht op eer, persoonlijke levenssfeer, het imago van derden schaden of kunnen schaden of de voorschriften inzake geheimhouding of vertrouwelijkheid van communicatie schenden.

– illegale, misleidende of oneerlijke reclame vormen.

– virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of enig ander materiaal of programma bevatten dat de werking van computerapparatuur of -systemen kan beschadigen of wijzigen.

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen? Laat het ons weten!

Contacteer ons

Responsable del tratamiento: SILC ESTATES S.L., Finalidad del tratamiento: Gestión y control de los servicios ofrecidos a través de la página Web de Servicios inmobiliarios, Envío de información a traves de newsletter y otros, Legitimación: Por consentimiento, Destinatarios: No se cederan los datos, salvo para elaborar contabilidad, Derechos de las personas interesadas: Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse altratamiento y solicitar la limitación de éste, Procedencia de los datos: El Propio interesado, Información Adicional: Puede consultarse la información adicional y detallada sobre protección de datos Aquí.

Op zoek naar uw droomwoning onder de Spaanse zon?

Abonneer u op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons aanbod in Spanje

WhatsApp